Ravnateljica

Tanja Miličić rođena je 14. prosinca 1974. u Puli, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju, kulturno-umjetnički smjer. Godine 1993. odlazi u Veliku Britaniju, gdje je 1998. završila višu školu smjera film, video i fotografija na Lambeth Collegeu u Londonu, a godine 2002. diplomirala (s odličnim uspjehom) film, fotografiju i vizualne medije na Sveučilištu Napier u Edinburgu. Za vrijeme  studija volontira i radi za niz nevladinih udruga stječući vrijedna životna i organizacijska iskustva.

Tijekom studija radila je na brojnim kratkometražnim igranim i dokumentarnim filmovima, a njezin srednjemetražni diplomski film Patchwork (2003.) obišao je mnoge europske festivale te na 12. Danima hrvatskog filma osvojio nagradu za najbolju režiju, najbolju debitanticu i nagradu Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji dokumentarni film.

2003. godine vraća se u Pulu te nekoliko godina paralelno radi na Pulskom filmskom festivalu i na Sa(n)jam knjige u Istri gdje obnaša razne funkcije. Od 2007. godine stalno je zaposlena u JU Pula Film Festival kao producentica Pulskog filmskog festivala, a od 2008. do 2021. i kao voditeljica Kina Valli. Od 2014. do 2017. godine članica je tročlanog Umjetničkog savjeta Pulskog filmskog festivala, a od 2021. kao producentica svih programa Ustanove. Bila je članica žirija ispred međunarodnih organizacije CICAE (Međunarodne federacija art kina), Europa Cinemas (Europska kina) i ECFA (Europska federacija filmova za djecu) na festivalima u Veneciji, Berlinu, Sarajevu, Vilniusu, Kristiansandu… 2009 godine, pod vodstvom Međunarodne federacije art kina, na venecijanskom filmskom festivalu, završila je obuku za voditelje art kina. Od veljače 2014. do studenog 2016. bila je članica upravnog odbora Europske federacije filmova za djecu. Sudjelovala je kao polaznik i predavač na brojnim konferencijama i radionicama na festivalima diljem Europe. Bila je višegodišnja članica kulturnog vijeća za Filmsku, scensku i dramsku umjetnost Grada Pule i kulturnog vijeća za Glazbenu, glazbeno scensku i filmsku djelatnost Istarske županije. Sudjelovala je u izradi kulturnih strategija grada Pule i Istarske županije.
Skip to content