Pravilnik za prijavu filmova

PRAVILA ZA PRIJAVU FILMOVA NA 69. PULSKI FILMSKI FESTIVAL

16. – 24. srpnja 2022.

Pravila se odnose na programske kategorije: Hrvatski program i Međunarodni program – Manjinske koprodukcije. Prijave su otvorene od 21. veljače do 31. ožujka 2022. godine, u ponoć.

OPĆI UVJETI

69. Pulski filmski festival organizira Javna ustanova Pula Film Festival (u daljnjem tekstu Organizator). Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće. Festivalsko vijeće ima 13 članova koji na prijedlog umjetničkog ravnatelja usvajaju program Festivala te prate njegovo ostvarivanje. Pravo prijave filmova na 69. Pulski filmski festival imaju svi dugometražni igrani filmovi nastali u 2021. i 2022. godini.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovim Pravilima, odnose se jednako na muški i ženski rod, odnosno na pripadnike oba spola.

HRVATSKI PROGRAM

Pravo prijave u Hrvatski program imaju dugometražni igrani filmovi u potpunosti u hrvatskoj produkciji, većinske hrvatske produkcije i manjinske hrvatske koprodukcije u kojima je udio sudjelovanja sudjelovanje hrvatskih filmskih umjetnika veći od 50%.

MEĐUNARODNI PROGRAM – MANJINSKE KOPRODUKCIJE

Pravo prijave u Međunarodni program – Manjinske koprodukcije imaju dugometražni igrani filmovi. Manjinska hrvatska koprodukcija podrazumijeva dugometražne igrane filmove koji se mogu kvalificirati kao službene manjinske hrvatske koprodukcije prema odredbama Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama. Umjetnički ravnatelj Festivala zadržava pravo uvrštavanja Manjinske koprodukcije u natjecateljski odnosno nenatjecateljski dio Međunarodnog programa.

POSTUPAK PRIJAVE

Filmovi se prijavljuju putem službene online prijavnice na mrežnoj stranici Pulskog filmskog festivala www.pulafilmfestival.hr

Filmove smiju prijaviti producenti, redatelji i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

Prijavnica i prijavljeni filmovi moraju udovoljavati navedenim Pravilima za prijavu filmova.

Prijavnica se sastoji od pet dijelova:

1. Podaci o producentu
2. Podaci o filmu
3. Podaci o autorima
4. Tehnički podaci o filmu
5. Prilozi

Selekcijski primjerak filma mora biti dostupan u elektroničkom / digitalnom obliku putem poveznice za preuzimanje filma (uz pripadajuću lozinku) ili putem video platformi (npr. Vimeo). Selekcijski primjerak filma mora biti dostupan do 25. srpnja 2022. Tehničke specifikacije za selekcijski primjerak u digitalnom obliku: format slike: 4:3 (1.33:1) ili 16:9 (1.77:1); video format: MPEG4; kodek: H264; rezolucija slike – min 1920x1080p; bitrate: maksimalno 3000 kbit/s; zvuk: stereo ili surround 5.1; jezik

Filmovi s dijalogom na drugim jezicima osim engleskog moraju imati engleske podnaslove.

Potvrda o prijavi i prijavnica u PDF formatu bit će dostavljena putem e-pošte kontakt osobi za film naznačene u prijavnici.

Nakon izvršene prijave, prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.

TEHNIČKI UVJETI i DOSTAVA FILMOVA ZA SLUŽBENO PRIKAZIVANJE

U službenom programu Festivala mogu se prikazivati samo tehnički ispravni filmovi na DCP-u.

Format slike – 1.85:1 ili 2.39:1
Zvuk – stereo ili surround 5.1
Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje

Nazivi na DCP datoteci moraju biti u skladu s konvencijom imenovanja DCP-a.

Više informacija na: https://isdcf.com/dcnc

Filmovi se dostavljaju najkasnije do 1. srpnja 2022. na tvrdom disku u standardnom CRU kućištu >= 7200 okr/min i vanjskim napajanjem (220V), sa svom dodatnom opremom za spajanje (kablovi, napajanje). Tvrdi diskovi moraju biti formatirani u ext2/ext3 ili NTFS datotečnom sistemu. Za filmove dostavljene nakon navedenog datuma, Organizator ne jamči tehničku kontrolu kopije niti tehničku ispravnost službene i javne projekcije filma.

Ako DCP zahtjeva digitalni šifrirani ključ (KDM) ključeve valja poslati na e-mail: kdm@pulafilmfestival.hr i alice@pulafilmfestival.hr (za Hrvatski program) i simon@pulafilmfestival.hr (za Međunarodni program – Manjinske koprodukcije) najkasnije do 1. srpnja 2022.

2. Svi filmovi iz Hrvatskog programa moraju biti u originalnoj verziji s engleskim podnaslovima. Ako se u filmu pojavljuje dijalog na nekom drugom jeziku prijevod tog dijaloga mora biti dostavljen Organizatoru kako bi se zasebno projicirao na platnu za podnaslovljavanje.

Svi filmovi iz Međunarodnog programa – Manjinske koprodukcije moraju biti dostavljeni na originalnom jeziku s engleskim podnaslovima. Prijavitelj filma je dužan dostaviti dijalog listu filma na hrvatskom jeziku kako bi se hrvatski prijevod zasebno projicirao na platnu za podnaslovljavanje.

3. Prijavitelj filma / pošiljatelj snosi troškove slanja službene projekcijske kopije filma uvrštenog u program Festivala, a Organizator snosi troškove povrata.

4. Prijavitelj filma / pošiljatelj dužan je obavijestiti Organizatora o datumu i načinu slanja službene projekcijske kopije filma. Film će biti vraćen najkasnije unutar 10 dana od završetka Festivala sukladno dogovoru između producenta i Organizatora (koordinatora programa).

5. Organizator odgovara za čuvanje kopija od trenutka preuzimanja do povratka pošiljke. U slučaju oštećenja kopije filma dok je film na Festivalu, Organizator snosi trošak izrade nove kopije.

6. Prijavitelj filma će ustupiti film za najviše četiri projekcija u okviru festivalskog programa bez naknade. Za eventualne dodatne projekcije gostovanja, izvan Pulskog filmskog festivala, Organizator uvjete dogovara s prijaviteljem filma.

IZBOR FILMOVA I REZULTATI

1. Filmove selektira Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala.

2. Prijavitelj filma bit će službeno obaviješten o rezultatima selekcije nakon sjednice Festivalskog vijeća u svibnju odnosno lipnju putem e-mail adrese naznačene u prijavnici. Rezultati izbora također će biti objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Pulskog filmskog festivala i putem medija.

3. Prijavitelj filma koji je uvršten u program Festivala dužan je do 4. lipnja dostaviti elektronskim putem (WeTransfer, Dropbox) na e-mail adresu alice@pulafilmfestival.hr (za Hrvatski program) odnosno simon@pulafilmfestival.hr (za Međunarodni program – Manjinske koprodukcije):

a) HD foršpan filma do 60 sekundi za reklamne ekrane i promidžbu uoči i tijekom Festivala;
HD foršpan filma do 30 sekundi za reklamne ekrane i promidžbu uoči i tijekom Festivala;
HD isječak iz filma od 15 sekundi koji najbolje prezentira filmsko ostvarenje za potrebe programa  svečanog otvaranja Festivala.

Prijavitelj filma za Hrvatski program treba dostaviti originalnu verziju foršpana / isječka na hrvatskom jeziku i verziju s engleskim podnaslovima. Također je neophodno dostaviti dijalog listu foršpana / isječka na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prijavitelj filma za Međunarodni program – Manjinske koprodukcije treba dostaviti originalnu verziju foršpana / isječka s hrvatskim podnaslovima i verziju s engleskim podnaslovima. Također je neophodno dostaviti dijalog listu foršpana / isječka na hrvatskom i engleskom jeziku.

b) Plakat visoke rezolucije na hrvatskom jeziku u PDF formatu (300dpi) dimenzija 125×250cm za potrebe izrade promidžbenih plakata od strane Festivala. Ako plakat nije na hrvatskom jeziku molimo da bude dostavljen u otvorenom formatu s pripadajućim fontom.

c) Dijalog listu filma u .doc ili .docx formatu na hrvatskom i engleskom jeziku.

d) Press kit filma (ako je dostupan) za potrebe novinara, press materijala i promidžbe tijekom Festivala.

e) 10 filmskih plakata B1 formata poštanskim putem na adresu: Pulski filmski festival (za Produkciju), Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula – nije obavezno.

PRIHVAĆANJE UVJETA

Podnošenjem prijave prijavitelj filma jamči:

1. da je pravni i legalni vlasnik svih filmskih prava i da ima regulirana sva autorska prava i podmirene ugovorne obveze prema članovima ekipe i suradnicima na filmu;
2. da je pročitao i da prihvaća Statut Pulskog filmskog festivala;
3. da je pročitao i prihvaća Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala.

KONTAKT

Pulski filmski festival
Organizator: Pula Film Festival
Uspon na Kaštel 2
52100 Pula

Alice Borina, alice@pulafilmfestival.hr (Hrvatski program)
Simon Furčić, simon@pulafilmfestival.hr (Međunarodni program – Manjinske koprodukcije)

Skip to content