Festivalsko vijeće

Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće.

Festivalsko vijeće ima 13 članova.

Festivalsko vijeće donosi program i financijski plan Festivala te prati njegovo ostvarivanje.

Članovi Festivalskoga vijeća po položaju su:

– ministar kulture, ujedno i predsjednik Festivalskoga vijeća, ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– istarski župan ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– gradonačelnik Pule ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– ravnatelj Hrvatskoga audiovizualnog centra ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– ravnatelj Hrvatske radiotelevizije ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– predsjednik Hrvatskoga društva filmskih djelatnika ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– predsjednik Hrvatske udruge producenata ili osoba koju je on ovlastio da ga zamjenjuje

– predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanove Pula Film Festival

– pročelnik upravnoga tijela Istarske županije nadležnog za poslove kulture.

Po jednoga člana Festivalskog vijeća imenuju ministar kulture, istarski župan i gradonačelnik Pule.

Sjednicama Festivalskoga vijeća prisustvuju ravnatelj te članovi Umjetničkoga savjeta, bez prava glasa.

Ravnatelj i članovi Umjetničkoga savjeta ne mogu biti članovi Festivalskoga vijeća.

Festivalsko vijeće donosi poslovnik o svome radu.

Skip to content