Cjenik najma prostora

NAJAM DVORANE PERIOD Cijena PDV 25% Ukupno
1. Najam kino dvorane Jutarnji termini:
1 sat (unutar 8h-16h) 1.000,00 250,00 1.250,00
4 sata (unutar 8h-16h) 3.000,00 750,00 3.750,00
8 sati (8h-16h) 5.000,00 1.250,00 6.250,00
Poslijepodnevni termini:
1 sat (unutar 16h-20h) 4.000,00 1.000,00 5.000,00
3 sata (unutar 16h-20h) 8.000,00 2.000,00 10.000,00
Večernji termini:
1 sat (unutar 20h-24h) 5.000,00 1.250,00 6.250,00
3 sata (unutar 20h-24h) 10000,00 2.550,00 12.500,00
2 Najam male dvorane 1 sat (unutar 8h-15h) 200,00 50,00 250,00
4 sata (unutar 8h-15h) 600,00 150,00 750,00
7 sati (8h-15h) 1.200,00 300,00 1.500,00
3. Branding kino dvorane

• Postavljanje oznaka na ulazu u dvoranu (unutrašnjost ulaza)
• Pravo na brandiranje sjedala – naglavci na sjedalima u dvorani
• Pravo na dijeljenje promo materijalu brandiranoj dvorani 6x godišnje
• Spominjanje sponzora dvorane u svim PR materijalima za kino
• Integracija s web stranicom kina prilikom rezervacije i kupovine kino ulaznica
• Integracija s printom na tiskanim ulaznicama
• Spot/telop dobrodošlice u trajanju do 15“, ispred svih projekcija
• Postavljanje roll up-a uz zid lijevo i desno od ekrana

11 mjeseci 150.000,00 37.500,00 187.500,00
Skip to content